logo vietsang nho

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA

 

"THƯƠNG HIỆU THÉP CỦA MỌI CÔNG TRÌNH"

HOTLINE: 0939503333
0937892222
 
Kinh doanh: 0911665959

Văn phòng : 0272-3647764, 072-3647766
  Fax: 0272-3647765
                                                 Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA

ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 072-3647764, 0939503333
ton-kem ton-lanh ton-kemmamau
Tôn Kẽm (khổ 1m07) Tôn Lạnh (khổ 1m07) Tôn Kẽm Mạ Màu (khổ 1m07)
ton-lanhmamau ton-songngoitay ton-songtron80
Tôn Lạnh Mạ Màu (khổ 1m07) Tôn Sóng Ngói Tây (khổ 1m12) Tôn Sóng Tròn (khổ 0m80)
ton-songtron ton-xagoc ton-xagoz
Tôn Sóng Tròn (khổ 0m90) Xà gồ chữ C Xà gồ chữ Z
ton-khongdungvit ton-cachnhiet ton-ngoicachnhiet
Tôn không dùng vít Tôn cách nhiệt - cách âm 5 sóng Tôn ngói cách nhiệt
ton-uoncong ton-9songvuong ton-songngoi
Tôn uốn cong Tôn 9 sóng vuông Tôn sóng ngói