logo vietsang nho

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA

 

"THƯƠNG HIỆU THÉP CỦA MỌI CÔNG TRÌNH"

HOTLINE: 0939503333
0937892222
 
Kinh doanh: 0911665959

Văn phòng : 0272-3647764, 072-3647766
  Fax: 0272-3647765
Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong Chung chi chat luong                                            Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA

ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 072-3647764, 0939503333

Thép

Dự kiến ngày chốt quyền là 5/1/2018 và được chi trả trong tháng 2/2018.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (Mã: TLH) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 5% bằng tiền. Ngày chốt quyền cổ tức là 5/1/2018, tức ngày 4/1/2018 giao dịch không hưởng quyền. Dự kiến số tiền chi trả cổ tức vào khoảng 45,7 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện chi trả trong tháng 2 năm 2018. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Tính tới cuối quý III, Thép Tiến Lên có 540,67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, tỷ lệ cổ tức, hình thức chi trả và thời điểm chi trả cổ tức được ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 265,32 tỷ đồng. Trước đó, năm 2016, Thép Tiến Lên chi cổ tức 20% cho cổ đông, trong đó 10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Tiến Lên đạt lợi nhuận sau thuế 254,6 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm.

Nguồn tin: NDH